banner
Đối tác
 • Partner 3
 • Partner 4
 • Partner 2
 • Hud
 • Hud2
 • Hud3
 • Hud8
Tin tức

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông 2017

Ngày 20/03/2017, HĐQT Công ty HUD3.3 đã phát hành thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 để Đại hội xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Luật định. Dưới đây là toàn văn thông báo và tài liệu gửi tới các cổ đông!

 

 

Tải tài liệu: tại đây

(PVL tổng hợp)

Lịch công tác tuần 45 (06/11/2017 đến 11/11/2017): Tải tại đây

 

 

» Trên công trường rộn tiếng ca
 • c lô
 • b lô
 • a lô
 • Hoạt động 6
 • Hoạt động 5
 • Hoạt động 4
 • Hoạt động 3
 • Hoạt động 2
 • Hoạt động
 • Lớp đào tạo tiếng Anh 3
 • Hoạt động 9
 • Hoạt động 8
 • Hoạt động 7
 • Hoạt động 7
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 6
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 5
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 4
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 2
Thống kê
| Trang chủ | Sitemap | Liên hệ |