banner
Đối tác
 • Partner 3
 • Partner 4
 • Partner 2
 • Hud
 • Hud2
 • Hud3
 • Hud8
Tin tức

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2019

Ngày 28/05/2019, HĐQT Công ty  HUD3.3 đã ra Thông báo số 01/TB – HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Dưới đây là toàn văn thông báo và danh sách cổ đông đính kèm.

 

Tải danh sách cổ đông có quyền dự họp: Tại đây.

Lịch công tác tuần 13 (26/03/2018 đến 30/03/2018): Tải tại đây

 

 

» Trên công trường rộn tiếng ca
 • c lô
 • b lô
 • a lô
 • Hoạt động 6
 • Hoạt động 5
 • Hoạt động 4
 • Hoạt động 3
 • Hoạt động 2
 • Hoạt động
 • Lớp đào tạo tiếng Anh 3
 • Hoạt động 9
 • Hoạt động 8
 • Hoạt động 7
 • Hoạt động 7
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 6
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 5
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 4
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 2
Thống kê
| Trang chủ | Sitemap | Liên hệ |