banner
Đối tác
 • Partner 3
 • Partner 4
 • Partner 2
 • Hud
 • Hud2
 • Hud3
 • Hud8
Tin tức

Mời họp Đại hội cổ đông bất thường tháng 11.2017

Ngày 10/11/2017, HĐQT đã phát hành thông báo mời dự họp Đại hội cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự HĐQT; Ban kiểm soát Công ty HUD3.3 nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Tài liệu gửi tới cổ đông: Tải tại đây.

 

(PVL tổng hợp)

Lịch công tác tuần 11 (12/03/2018 đến 17/03/2018): Tải tại đây

 

 

» Trên công trường rộn tiếng ca
 • c lô
 • b lô
 • a lô
 • Hoạt động 6
 • Hoạt động 5
 • Hoạt động 4
 • Hoạt động 3
 • Hoạt động 2
 • Hoạt động
 • Lớp đào tạo tiếng Anh 3
 • Hoạt động 9
 • Hoạt động 8
 • Hoạt động 7
 • Hoạt động 7
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 6
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 5
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 4
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 2
Thống kê
| Trang chủ | Sitemap | Liên hệ |