banner
Đối tác
 • Partner 3
 • Partner 4
 • Partner 2
 • Hud
 • Hud2
 • Hud3
 • Hud8
Tin tức

Đề cử/ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT

Ngày 26/03/2018, HĐQT Công ty HUD3.3 đã phát hành Thông báo về việc ứng cử/đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty HUD3.3 nhiệm kỳ 2016 - 2021.          

Ngày 26/03/2018, HĐQT Công ty HUD3.3 đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT Công ty HUD3.3. Vì vậy, tất yếu phải bầu bổ sung HĐQT Công ty HUD3.3 đảm bảo kiện toàn tổ chức. Dưới đây là toàn văn thông báo:

 

(PVL tổng hợp)

Lịch công tác tuần 13 (26/03/2018 đến 30/03/2018): Tải tại đây

 

 

» Trên công trường rộn tiếng ca
 • c lô
 • b lô
 • a lô
 • Hoạt động 6
 • Hoạt động 5
 • Hoạt động 4
 • Hoạt động 3
 • Hoạt động 2
 • Hoạt động
 • Lớp đào tạo tiếng Anh 3
 • Hoạt động 9
 • Hoạt động 8
 • Hoạt động 7
 • Hoạt động 7
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 6
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 5
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 4
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 2
Thống kê
| Trang chủ | Sitemap | Liên hệ |