banner
Đối tác
 • Partner 3
 • Partner 4
 • Partner 2
 • Hud
 • Hud2
 • Hud3
 • Hud8
Tin tức

Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày 20/4/2018, Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty HUD3.3 đã diễn ra tại trụ sở Công ty.

Tham dự Đại hội có 17 cổ đông đại diện cho 925.500 cổ phần tương đương 92,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trải qua 02 giờ tập trung trí tuệ, làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thông qua các nội dung được nêu trong Chương trình nghị sự với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối. Đặc biệt trong đó, Đại hội đã kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty với thành viên mới: ông Nguyễn Quang Hưng - Kế toán trưởng, 
Trưởng phòng TCKT.
Sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên 2018 chính là tiền đề để HĐQT, Ban giám đốc Công ty cụ thể hóa các định hướng chiến lược mà quý cổ đông đã nhất trí vào công tác chỉ đạo điều hành... không ngoài gì khác nhằm đem lại giá trị lợi nhuận, cổ tức cao hơn nữa cho cổ đông; Đồng thời, góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu HUD3.3 trong thị trường xây dựng cơ bản không chỉ trên địa bàn thủ đô Hà Nội mà còn tại TP . Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Dưới đây là Nghị quyết Đại hội:
(PVL tổng hợp)

 

 

Lịch công tác tuần 13 (26/03/2018 đến 30/03/2018): Tải tại đây

 

 

» Trên công trường rộn tiếng ca
 • c lô
 • b lô
 • a lô
 • Hoạt động 6
 • Hoạt động 5
 • Hoạt động 4
 • Hoạt động 3
 • Hoạt động 2
 • Hoạt động
 • Lớp đào tạo tiếng Anh 3
 • Hoạt động 9
 • Hoạt động 8
 • Hoạt động 7
 • Hoạt động 7
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 6
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 5
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 4
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 2
Thống kê
| Trang chủ | Sitemap | Liên hệ |