banner
Đối tác
 • Partner 3
 • Partner 4
 • Partner 2
 • Hud
 • Hud2
 • Hud3
 • Hud8
Tin tức

BUỔI LỄ CÔNG BỐ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Ngày 26/07/2019 vừa qua, tại trụ sở Công ty HUD3.3 đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng chức năng Công ty.

Ngày 26/07/2019 vừa qua, tại trụ sở Công ty HUD3.3 đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng chức năng Công ty.

Trong thời gian vừa  qua, với những sự thay đổi về cơ cấu nguồn vốn điều lệ. Cùng với đó là việc có những bước chuyển mình về định hướng phát triển chiến lược của Công ty HUD3.3 trong giai đoan 2020 – 2025 tới đây. Đó là việc tăng vốn điều lệ Công ty để từng bước chuyển sang triển khai đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản trên cơ sở thi công xây lắp vẫn là nền tảng, là lĩnh vực hoạt động quan trọng của Công ty.

Tất cả những định hướng, thay đổi đó… tựu chung lại đã đặt ra nhu cầu tất yếu là: Kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, đề cao tính hiệu quả của hệ thống.

Vì thế, trong trung tuần tháng 07/2019 vừa rồi, Công ty HUD3.3 đã diễn ra các cuộc Đại hội cổ đông bất thường, cuộc họp HĐQT để kiện toàn về cơ cấu tổ chức, nhân sự Công ty, cụ thể:

- Ông Nguyễn Công Tâm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3.3 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Nguyễn Thị Nhận – Nhân viên phòng Tài chính kế toán được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ông Nguyễn Công Định - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc được tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí: Giám đốc Công ty HUD3.3 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ông Vũ Phi Hoài – Trưởng phòng KHKT được tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty HUD3.3 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ông Đặng Hồng Ánh – Nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật được tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí: Trưởng phòng vật tư – máy thiết bị Công ty HUD3.3 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ông Đinh Trường Sơn – Nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật được tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí: Trưởng phòng B.I.M Công ty HUD3.3 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

-Nguyễn Thị Thủy – Nhân viên phòng Tài chính kế toán được tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí: Phó phòng tài chính kế toán Công ty HUD3.3  nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ông Trần Thanh Đại -  Nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật được tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí: Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty HUD3.3 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/8/2019 đến 30/4/2021.

Cùng trong dịp này, trong không khí thân tình, HĐQT Công ty HUD3.3 đã có món quà lưu niệm, lẵng hoa tươi thắm gửi tặng tới hai nguyên thành viên HĐQT: ông Hoàng Vũ Dũng, ông Lê Ngọc Vinh. Đây cũng là thay lời tri ân mà Ban lãnh đạo Công ty HUD33.3 muốn gửi tới các nguyên ủy viên HĐQT Công ty vì những đóng góp quan trọng, ý nghĩa của hai ông với doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Phùng Việt Long đảm nhận vai trò MC của buổi lễ

Trao Quyết định bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Công Tâm

 

Trao Quyết định bầu Trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nhận

Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Công  Định

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng KHKT đối với ông Vũ Phi Hoài

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng vật tư - máy thiết bị đối với ông Đặng Hồng  Ánh

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng B.I.M đối với ông Đinh Trường Sơn

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó phòng Tài chính kế toán đối với bà Nguyễn  Thị Thủy

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật đối với ông Trần Thanh Đại

Trao hoa lưu niệm kỷ niệm 01 năm thành lập Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị đương nhiệm ra mắt tại buổi lễ

Ban kiểm soát đương nhiệm ra mắt

Ban giám đốc đương nhiệm ra mắt tại buổi lễ

Ông Nguyễn Công  Tâm - Chủ tịch HĐQT và phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ quản lý mới

Nâng ly vì  sự phát triển của Công ty, vì bản sắc, trí tuệ HUD3.3 ngày càng được tôi luyện và khơi dậy mạnh mẽ

Quà chi tay và tri ân nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3.3: Hoàng Vũ Dũng

Quà chi tay và tri ân nguyên ủy viên HĐQT Công ty HUD3.3: Lê Ngọc Vinh

Những giây phút xúc động trong không gian thân tình, ấm áp 

BCH công đoàn Công ty chúc mừng sinh nhật ông Vũ Phi Hoài - Tân phó giám đốc, Trưởng phòng KHKT

Bó hoa tươi thắm chúc mừng sinh nhật ông Phạm Anh Văn - Phó CHT và ông Đặng Công Hoạt - Phó CHT

 

(PVL tổng hợp)

Lịch công tác tuần 13 (26/03/2018 đến 30/03/2018): Tải tại đây

 

 

» Trên công trường rộn tiếng ca
 • c lô
 • b lô
 • a lô
 • Hoạt động 6
 • Hoạt động 5
 • Hoạt động 4
 • Hoạt động 3
 • Hoạt động 2
 • Hoạt động
 • Lớp đào tạo tiếng Anh 3
 • Hoạt động 9
 • Hoạt động 8
 • Hoạt động 7
 • Hoạt động 7
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 6
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 5
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 4
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 2
Thống kê
| Trang chủ | Sitemap | Liên hệ |